Monday, 13 February 2017

The three Kete of knowledge


Te Kete Tuatea, Te Kete Aronui, Te Kete Tuauri. These are the three Kete of knowledge.


No comments:

Post a Comment